Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie


Medzi výstupy projektu ENER SUPPLY patrí aj manuál o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý je venovaný biomase, geotermálnej energii, vodnej a veternej energii. Manuál je dostupný vo všetkých jazykoch jednotlivých partnerov projektu a na nasledujúcom odkaze je možné stiahnuť slovenskú verziu manuálu.BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN