Aktuality & Podujatia

ENER — SUPPLY Newsletter III
30 Apr 2012


Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie
27 Mar 2012
Medzi výstupy projektu ENER SUPPLY patrí aj manuál o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý je venovaný biomase, geotermálnej energii, vodnej a veternej energii. Prečítajte si viac...

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN