Výsledky projektu

Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie

Mapy potenciálu obnoviteľných zdrojov energie
• Mapy potenciálu geotermálnej energie
• Mapy potenciálu veternej energie
• Mapy potenciálu vodnej energie
• Mapy potenciálu využitia biomasy na energetické účely (Agriculture / Forest)

Štúdie uskutočniteľnosti

Energetický manažment
• Energetické audity
• Energetická rovnováha
• Analýza dodávok energie
• Lokálny deň energií
• Nástroje
   ♦ Propagačné video týkajúce sa úspory energie - víťaz
   ♦ Softvér na zistenie potenciálu biomasy (Windows, Mac).

E-learningové kurzy týkajúce sa OZE a EE
• User Guide for the Web Training Platform

Medzinárodná sieť energetických odborníkov v Juhovýchodnej Európe (Linkedin)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN