Резултати пројекта

Приручник о ОИЕ

Мапе обновљивих извора енергије
• Мапе геотермалног потенцијала
• Мапе ветрова
• Мапе хидропотенцијала
• Мапе биомасеног потенцијала (Agriculture / Forest)

Срудије изводљивости

Енергетски менаџмент
• Енергетски прегледи
• Енергетски биланси
• Анализа снабдевања
• Локални дан енергије
• Алати
   ♦ Промоција видеа за чување енергије - победник
   ♦ Софтвер за биомасени потенцијал (Windows, Mac).

Веб платформа за е-учење курсева о ОИЕ и ЕЕ
• User Guide for the Web Training Platform

Међународна мрежа енергетских експерата у региону југоисточне Европе (Linkedin)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN