Активности

"ЕНЕР-СУПЛАЈ" ће ојачати стручност локалних самоуправа путем трансфера знања (ноу-хау) у области експлоатације обновљивих извора енергије и планирања ефикасног управљања енергијом.

Начин извођења обуке састоји се из следећих корака:

• анализа потреба у вези са обуком
• обука у учионици
• е-учење
• помоћ током фазе планирања
• помоћ у фази промоције пројекта.

Резултат обуке биће израда мапа обновљивих извора енергије (биомаса, енергија ветра, геотермална, хидроелектрична) и студија изводљивости у вези са њима. (Details).

Енергетски менаџмент, након неколико месеци експериментисања, омогућиће анализу снабдевања, израду биланса и израду детаљних енергетских анализа (енергетских одита). (Details).

Веб платформа за обуку

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN