Rezultatele proiectului

Manual SRE

Hărţi energii regenerabile
• Hărţi potenţial geotermal
• Hărţi potenţial eolian
• Hărţi potenţial hidro
• Hărţi potenţial biomasă (Agriculture / Forest)

Studii de fezabilitate

Managementul energiei
• Audituri energetice
• Balanţe energetice
• Analiza asigurării cu energie
• Zile locale ale energiei
• Instrumente
   ♦ Film pentru promovarea economiei de energie – câştigător
   ♦ Software pentru potenţialul de biomasă (Windows, Mac).

Platforma de instruire on-line în domeniul SRE şi EE
• User Guide for the Web Training Platform

Reţea internaţională de experţi în domeniul energiei din zona SEE (Linkedin)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN