Grupuri ţintă

Părţi interesate la nivel local

• politicieni locali şi oficiali din administraţii
• asociaţii profesionale şi specialişi (arhitecţi, ingineri, geologi,…)
• companii din sectorul energetic
• companii din domeniul construcţii
• asociaţii (de mediu, fermieri, consumatori,..)
• cetăţeni

Parţi interesate la nivel naţional

• Autorităţile naţionale din domeniul energiei
• Ministerul Economiei şi/sau Ministerul Mediului şi/sau Ministerul pentru Dezvoltare Regională
• Agenţiile energetice responsabile pentru Planul de Acţiune Naţional pentru eficienţa energiei

Investitori potenţiali

• Bănci şi fonduri de investiţii
• Companii energetice şi asociaţii ale acestora
• Operatori de distribuţie a energiei, companii ce prestează servicii de eficienţă a energiei (ex. ESCO)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN