Activităţi

ENER-SUPPLY urmăreşte să consolideze competenţele administraţiilor publice prin procesul de transfer a cunoştinţelor referitoare la exploatarea surselor regenerabile de energie şi planificarea managementului efecienţei energiei.

Procesul se deruleaza în următoarele etape:

• analiza necesităţilor de instruire
• cursuri
• e-learning
• asistenţă de-a lungul etapei de planificare
• asistenţă de-a lungul etapei promovării proiectului

Rezultatele proiectului sunt: elaborarea hărţilor pentru surse regenerabile de energie (biomasă, energie eoliană, geotermală, hidro), şi studii de fezabilitate (Detalii).

Managementul energiei — după mai multe luni de experimentare — va permite o analiză a alimentării cu energie, realizarea bilanţului şi a auditurilor energetice (Detalii).

Plantforma de instruire Web

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN