Despre proiect

Utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE) şi implementarea măsurilor de eficienţă a energiei în Europa de Sud-Est reprezintă o schimbare importantă către o abordare inteligentă a managementul energiei.

Administraţiile publice locale pot juca un rol important în reducerea impactului asupra mediului şi în îmbunătăţirea managementul financiar din domeniul energiei. Din aceste motive, este esenţial ca administraţiile publice locale să-şi consolideze competenţele.

Din această perspectivă, prin proiectul ENER-SUPPLY, va fi oferită asistenţă cu scopul de a susţine autorităţile locale publice din unsprezece teritorii selectate, în ceea ce priveşte următoarele aplicaţii:

• implementarea managementului energiei
• planificarea investiţiilor SRE
• promovarea investiţiilor în SRE

Proiectul ENER-SUPPLY, finanţat de Programul de Cooperare Transnaţională din Europa de Sud Est , este rezultatul efortului comun al unui consorţiu format din 13 parteneri ) din 11 ţări din Europa de Sud-Est, al cărui lider de proiect este, Primăria din Potentza, Italia. Acest proiect a început în aprilie 2009 şi se va desfăşura până în martie 2012.

Beneficiarul final al proiectului este personalul din administraţiile locale ce lucrează în domeniul energiei. În activităţile proiectului vor fi implicate şi alte părţi interesate în dezvoltarea “durabilă” a proceselor energetice.

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN