Rezultati projekta

Priručnik o OIE

Karte potencijala obnovljivih izvora energije
• Karte geotermalne energije
• Karte vjetara
• Karte hidroenergije
• Karte biomase (Agriculture / Forest)

Studije izvodljivosti

Sustavno gospodarenje energijom
• Energetski auditi
• Energetske bilance
• Analiza opskrbe energijom
• Lokalni energetski dan
• Alati
   ♦ Promotivni video kako štedjeti energiju – dobitnik
   ♦ Softver za određivanje potencijala biomase (Windows, Mac).

Web platforma za e-učenje o OIE i EE
• User Guide for the Web Training Platform

Međunarodna mreža energetskih stručnjaka u području jugoistočne Europe (Linkedin)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN