Aktivnosti

ENER-SUPPLY će povećati stručnost i informiranost lokalne uprave prijenosom tehničkih znanja u području korištenja obnovljivih izvora energije i planiranja učinkovitog gospodarenja energijom.

Prijenos znanja se sastoji od sljedećih koraka:

• analiza potreba za obukom
• obrazovni seminari
• e-učenje
• pomoć u fazi planiranja
• pomoć u fazi promocije projekta.

U području obnovljivih izvora energije izrada karata obnovljivih izvora energije (biomasa, vjetar, geotermalna energija, male hidroelektrane) i studija izvodljivosti za potencijalne projekte bit će praktični rezultat prijenosa znanja (Detalji).

U okviru gospodarenja energijom - nakon nekoliko mjeseci zajedničkog provođenja strukturiranih aktivnosti - dobit će se uvid u nove mogućnosti za opskrbu energijom i pregledne energetske bilance te stvoriti osnove za kontinuirano praćenje potrošnje energije. (Detalji).

WEB platforma za učenje

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN