O projektu

Korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) i povećanje energetske učinkovitosti (EE) su mjere koje u jugoistočnoj Europi predstavljaju izazov za racionalno gospodarenje energijom.

Lokalna uprava može igrati vodeću ulogu u smanjenju utjecaja na okoliš i bolje upravljanje financijskim resursima za lokalne potrebe za energijom. Iz tih razloga, potrebno je povećanje stručnosti lokalne uprave u ovom području.

U tom smislu, cilj projekta ENER-SUPPLY je potpora lokalnim vlastima iz ukupno jedanaest pilot područja u aktivnostima vezanima uz:

• gospodarenje energijom
• planiranje ulaganja u OIE
• poticanje ulaganja u OIE

Projekt ENER-SUPPLY, financiran od strane EU programa transnacionalne suradnje u jugoistočnoj Europi rezultat je zajedničkog napora 13 partnera iz 11 država iz regije, čiji je vodeći partner je Općina Potenza , Italija. Ovaj projekt je započeo u travnju 2009, a bit će završen u ožujku 2012.g.

Zaposlenici lokalne uprave koji pokrivaju područje gospodarenja energijom i lokalnog planiranja u svim sektorima su krajnji korisnici ovog projekta, o o aktivnostima i rezultatima bit će obaviještena javnost, građanstvo i gospodarstvenici koji su sudionici održivog razvoja na lokalnom nivou.

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN