Αποτελέσματα του έργου

Εγχειρίδιο ΑΠΕ

Χάρτες δυναμικού ΑΠΕ
• Χάρτες γεωθερμίας
• Χάρτες αιολικού δυναμικού
• Χάρτες υδροηλεκτρικού δυναμικού
• Χάρτες βιομάζας (Agriculture / Forest)

Μελέτες Σκοπιμότητας

Ενεργειακή Διαχείριση
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις
• Ενεργειακά ισοζύγια
• Ανάλυση της τροφοδοσίας
• Τοπικές Ημέρες Ενέργειας
• Εργαλεία
   ♦ Προώθηση του βίντεο για την εξοικονόμηση ενέργειας – νικητής
   ♦ Λογισμικό για το δυναμικό της βιομάζας (Windows, Mac).

Ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στις ΑΠΕ και την ΕΞΕ
• User Guide for the Web Training Platform

Διεθνές Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (Linkedin)

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN