Δραστηριοτητες

Το έργο ENER SUPPLY έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμπειρία των τοπικών αρχών μέσω μιας διαδικασίας μεταφοράς τεχνογνωσίας όσον αφορά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και τον σχεδιασμό ενός αποδοτικού σχεδίου ενεργειακής διαχείρισης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελείται από τα εξής βήματα:

• ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών
• κατάρτιση εντός της αιθούσης
• τηλεκπαίδευση (e-learning)
• υποβοήθηση κατά τη φάση του σχεδιασμού
• υποβοήθηση κατά τη φάση της προβολής του έργου.

Η επεξεργασία χαρτών των ΑΠΕ (βιομάζα, αιολική ενέργεια, γεωθερμία, υδροηλεκτρικά) και κάποιες μελέτες σκοπιμότητας για αντίστοιχα έργα θα είναι το «αποτέλεσμα» αυτής της κατάρτισης. (Λεπτομέρειες).

Η ενεργειακή διαχείριση (link) – μετά από μερικούς μήνες «πειραματισμού» - θα επιτρέψουν μία ανάλυση της ενεργειακής τροφοδοσίας, την δημιουργία του ενεργειακού ισοζυγίου και τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων σε επιλεγμένα κτίρια των τοπικών αρχών. (Λεπτομέρειες).

Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN