Doprinos ENER SUPPLY-a UNESCO-ovoj regionalnoj ljetnoj školi o obnovljivim izvorima energije i energijskoj efikasnosti


UNESCO-ova regionalna ljetna škola o obnovljivim izvorima energije i energijskoj efikasnosti održava se od 23. avgusta do 02. septembra 2011. godine u Fojnici, BiH. Organizatori ljetne škole su UNESCO-ov ured u Veneciji, GIZ i REIC.
Ljetna škola se odlikuje povezivanjem prirodnih i društvenih nauka, uzimajući pri tome u razmatranje i kulturnu i etičku dimenziju vezanu za energiju i održivi razvoj. Cilj ljetne škole je produbljivanje u proširivanje znanja kroz multidisciplinarni pristup koji omogućava sveobuhvatne i inovativne metode rada i pristupe rješavanju barijera za korištenje obnovljivih izvora energije I poboljšanje energijske efikasnosti.
Nekoliko događaja će se održati u Fojnici u vrijeme održavanja ljetne škole. Sastanak upravnog odbora ENER SUPPLY-a će se održati 31. avgusta. Još dva događaja iz ENER SUPPLY-a će se održati za vrijeme ljetne škole:
• radionica “Fond EU i finansijski mehanizmi za investiranje u energiju”, 30. avgusta i
• lokalni energijski dan, 01. septembra.
Nekoliko eksperata uključenih u ENER SUPPLY bit će predavaći na ljetnoj školi. Oni će prezentovati glavne dosadašnje rezultate projekta. Pored događaja vezanih za ENER SUPPLY, bit će održan godišnji sastanak Sekcije za obnovljive izvore energije Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, te sastanak GIZ-ovog ORF-EE tima.

Ciljne grupe
Multidisciplinarni program je namijenjen mladim stručnjacima i masterantima/doktorantima, po mogućnosti po dva iz sljedećih zemalja Jugoistočne Evrope: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, kao i teritorija Kosovo. Organizatori pokrivaju troškove lokalnog transporta i punog pansiona za izabrane učesnike (njih 20). Zvanični jezik škole je engleski.
Više informacija o ljetnoj školi možete naći na www.reic.org.ba

Kontakti
Davide Poletto:
d.poletto@unesco.org
Dubravka Bošnjak:
dubravka.bosnjak@giz.de
Azrudin Husika:
a.husika@reic.org.ba
Za više informacija posjetite
www.ceteor.ba

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN