Prezentacija ENER SUPPLY-a na Trećem savjetovanju o energetici u Bosni i Hercegovini


Treće savjetovanje o energetici u Bosni i Hercegovini, sa međunarodnim učešćem, će se održati od 28. do 30. septembra 2011. godine u Neumu, Bosna i Hercegovina (BiH). Organizator savjetovanja je Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva.
Cilj Savjetovanja je uspostavljanje partnerstva između vlade, javnih preduzeća, industrije i drugih preduzeća koja se bave energijom. Učesnici Savjetovanja će imati priliku presentovati svoja istraživanja, projekte, iskustva i proizvode, te razmjeniti mišljenja sa kolegama iz BiH i Regiona.
Očekuje se da savjetovanje okupi stručnjake i menadžere industrijskih preduzeća, opštinskih energijskih preduzeća, eksperte sa univerziteta, naučne i strukovne institucije, konsultantske kompanije, predstavnike ministarstava i agencija odgovornih za pitanja energije i zaštite okoline.
Regionalni centar za edukaciju i informisanje za Jugoistočnu Evropu će prezentovati glavne dosadašnje rezultate projekta ENER SUPPLY. Između ostalog, bit će prezentovane mape obnovljivih izvora energije koje su urađene za teritoriju iz BiH koja je uključena u Projekat (Srednjobosanski Kanton).

Teme
• Održiva energija
• Međunarodni projekti o energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije u BiH
• Razvoj elektroenergetskog sistema
• Javna preduzeća u oblasti energije i menadžment energije u lokalnoj zajednici
• Energijska efikasnot u zgradarstvu
• Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije u industrijskom sektoru
• Finansiranje i subvencije energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
• Korištenje biomase u BiH
• Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grijanja
• Prezentacija aktivnosti nevladinih organizacija

Kontakti
Za više informacija posjetite
www.ceteor.ba

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN