Vijesti i događaji

Priručnik o obnovljivim izvorima energije
7 Apr 2012
Jedan od veoma korisnih izlaza iz projekta ENER SUPPLY je priručnik o Obnovljivim izvorima energije (OIE) koji analizira biomasu, vjetar, hidropotencijal i geotermalnu energiju. Prilog priručniku je finansijska analiza projekata vezanih za OIE. Pročitajte više......

Prezentacija ENER SUPPLY-a na Trećem savjetovanju o energetici u Bosni i Hercegovini
1 Jun 2011
Treće savjetovanje o energetici u Bosni i Hercegovini, sa međunarodnim učešćem, će se održati od 28. do 30. septembra 2011. godine u Neumu, Bosna i Hercegovina (BiH). Organizator savjetovanja je Centar za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) iz Sarajeva. Pročitajte više......

Doprinos ENER SUPPLY-a UNESCO-ovoj regionalnoj ljetnoj školi o obnovljivim izvorima energije i energijskoj efikasnosti
20.07.2011
UNESCO-ova regionalna ljetna škola o obnovljivim izvorima energije i energijskoj efikasnosti održava se od 23. avgusta do 02. septembra 2011. godine u Fojnici, BiH. Organizatori ljetne škole su UNESCO-ov ured u Veneciji, GIZ i REIC. Pročitajte više...

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN