Aktivnosti

Projekat ENER SUPPLY će unaprijediti ekspertizu javne lokalne administracije putem transfera znanja vezano za korištenje obnovljivih izvora energije i planiranja efikasnog upravljanja energijom.

Treninizi se sastoje od slijedećih koraka:

• analiza potreba za edukacijom
• predavanja
• učenje na daljinu
• pomoć za vrijeme planiranja
• pomoć za vrijeme promocije projekta

Rezultat treninga biće razmatranje mapa obnovljvih izvora energije (biomasa, vjetroenergija, geotermalna i hidroenergija) i odgovarajućih studija izvodljivosti (detalji).

Upravljanje energijom (link) – nakon nekoliko mjeseci uvođenja – će omogućiti analizu snabdjevanja, razmatranje bilansa i energijskog audita (detalji).

Web platforma za trening

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN