O projektu

Korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) i mjere za poboljšanje energetske efikasnosti (EE) u Jugoistočnoj Evropi predstavljaju značajne šanse za unapređenje upravljanja energijom.

Javna lokalna administracija može da ima vodeću ulogu u smanjenju uticaja na okolinu i poboljšanju finansijskog upravljanja sa aspekta energije. Zbog tih razloga, za javnu lokalnu administraciju ključno je ojačati njihovu ekspertizu.

U tom kontekstu, kroz projekat ENER SUPPLY, pruža se pomoć lokalnim vlastima jedanaest teritorija iz tri oblasti:

• primjena energetskog menadžmenta
• planiranje investiranja u OIE
• promocija investicija u OIE.

Projekat ENER SUPPLY, koji se finansira iz Programa EU za transnacionalnu saradnju u Jugoistočnoj Evropi , je rezultat zajedničkih napora 13 partnera iz 11 zemalja Jugoistočne Evrope, vodeći partner je općina Potenza iz Italije. Ovaj projekat je počeo u aprilu 2009 i završava u martu 2012.

Finalni korisnici ovog projekta su zaposleni u lokalnoj administraciji koji se bave pitanjima energije. Druge zainteresovane strane za razvoj energijski održivog procesa će takođe biti uključene u projektne aktivnosti.

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN