Дни на енергията в гр. Добрич


Черноморският регионален енергиен център организира семинар на 14 декември 2011 г. в гр. Долни чифлик, тема "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на местно ниво". Събитието ще се проведе в залата в сградата на общината на пл. Тича №1.
Семинарът цели да популяризира постигнатите резултати по проект ENER-SUPPLY, както и да отговори на въпросите на заитересованите страни относно същността, технологиите и експлоатацията на проекти в тази сфера. Ще бъдат представени карти с потенциал на възобновяема енергия, извършени енергиен баланс на община и енергийно обследване на сграда, както и изготвени предпроектни проучвания за реализиране на ВЕИ проекти.
Заявка за участие може да изпратите на cvetoslava@bsrec.bg до края на работния ден на 9 декември2011 г.BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN