ENER-SUPPLY на годишната конференция на програмата за транснационално сътрудничество в ЮИЕ в София


Годишната конференция на Програмата за транснационално сътрудничество за Югоизточна Европа под наслов „Стратегически подход за сътрудничество в региона на Югоизточна Европа” се проведе на 12 май 2011 в Шератон Хотел Балкан София. Целта й беше да покаже важността на програмата и постиженията до момента, да стимулира иновативни предложения за предстоящите покани за подаване на предложения, да изгради ефективен диалог по темата за макро регионите и други стратегически въпроси в Югоизточна Европа и др. На конференцията присъстваха представители от Европейската комисия, експерти от региона, международни инвеститори, потенциални партньори за реализиране на съвместни проекти и др.
Няколко проекта, финансирани от Програмата, бяха представени по време на събитието, между тях – проектът ENER-SUPPLY. Неговите представители запознаха аудиторията с постиженията до момента, бъдещите дейности и с успешно приложената комуникация и взаимовръзка с местните власти. Показана беше и програма , оценяваща потенциала на биомаса, която беше създадена специално за нуждите на проекта. След представянето й, участниците имаха възможността да я изпробват с техни основни данни. Друга засегната тема беше енергийната ефективност в сградите, която е една от основните в проекта ENER-SUPPLY.
Презентацията от събитието: presentation.pdf


BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN