Местни власти

Албания: Корча
Босна и Херцеговина: Централен босненски кантон
България: област Добрич, община Добрич, Долни чифлик, Белослав
Хърватия: Сплит, окръг Далмация, Област Медимурие, град Лабин
Гърция: Периферията на о. Пелопонес
Унгария: Централен унгарски регион, Област Комаром-Есзтергом
Италия: Област Потенца
Румъния: Окръг Яломица, Окръг Дамбовица
Сърбия: Област Войводина
Словакия: Област Кошице
Република Македония: Охрид, Скопие

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN