Territoret lokale

Shqipëria: Korca
Bosnja dhe Hercegovina: Kantoni i Bosnjes Qëndrore
Bullgaria: Rajoni i Dobrixhid, Bashkia Dobrixh, Dolni Çiflik, Beloslav
Kroacia: Spliti, Komuna e Dalmatisë, Komuna e Medimurjes, Qyteti i Labinit
Greqia: Zona Periferike e Peloponezit
Hungaria: Rajoni i Hungarisë Qëndrore, Komuna e Komárom-Estergomit
Italia: Zona Metropolitane e Potencës
Rumania: Komuna e Lalomitës, Komuna e Dambovitës
Serbia: Provinca e Vojvodinës
Sllovakia: Zona Metropolitane e Koshicës
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë: Ohri, Shkupi

BH BG HR
GR HU IT MK
RO RS SK EN